Mijn eigen tuinbaan in Cuijk

Mijn eigen tuinbaanMijn  eigen tuinbaan stamt uit 2000 en is na diverse uitbreidingen inmiddels 37,5 m lang. Het is een enkelsporige baan met twee keerlussen, die automatisch worden bediend. De baan is nog steeds analoog! De baan heeft 4 bruggen en een tunnel (zie foto's bij D. Tuinbanen in het Beeldarchief). De tuinbaan is opgebouwd met R1-bochten om zoveel mogelijk ruimte te kunnen benutten.

Hij wordt ook gebruikt om er met mijn Regner live steam loc regelmatig testritten op te rijden. Voor een korte videopresentatie van mijn tuinbaan in Cuijk klik op de foto hieronder:

 

 

 

 


Mijn tuinbaan in Mill

De tuinbaan in Mill, genaamd Millstone Garden Railways, is inmiddels klaar en wordt vanaf heden onderhouden en daar waar nodig verbeterd en aangevuld met materiaal, zowel voertuigen, huizen als bruggen. Ook heeft er ondertussen een kleine uitbreiding plaats gevonden om met name live steam locs makkelijk te kunnen parkeren voor het navullen van water. De tuinbaan heeft op dit moment een enkelvoudig traject en is ±180m lang. Er zijn drie rangeersporen en er kan op twee onafhankelijke lussen worden gereden. Door de hoefijzervorm kan men vanuit het midden het gehele traject overzien. Dit is ideaal voor het rijden met live steam locs, die bij voortduring in de gaten moeten worden gehouden. Het traject is van alle zijden benaderbaar.

De enkelvoudige baan kruist 14 verschillende bruggen (zie hoofdstuk "bruggen") en voert door 12 tunnels met een lengte van 50 t/m 200 cm. Met de 12 aanwezige wissels is het mogelijk om zowel op de linker- als de rechter baan onafhankelijk te rijden. Verder zijn de meeste wissels zodanig geplaatst dat men deze handmatig vanuit het midden van de baan kan bedienen. De middelste wissels kunnen elektrisch worden bediend. Zowel op de linker- als de rechter baan is een werkput aanwezig voor sintels uit kolengestookte locomotieven.

De tuinbaan is opgebouwd met R3- en R5-bochten. Dit geeft de mogelijk om met grotere treinen met meerdere wielstellen te kunnen rijden zonder dat deze uit de rails lopen in de bochten. Uiteraard zijn er locomotieven zoals de Harz Bulle en de Accucraft k-27 die minimaal R5-bochten nodig hebben. Ik heb een keuze moeten maken tussen zo groot mogelijke bochten en de ruimte die ter beschikking was i.r.t. een mooi traject met diorama.

De baan is analoog, maar in de nabije toekomst zullen de locomotieven worden gedigitaliseerd m.b.v. batterijvoeding waardoor er geen contact is met de rails. Hierdoor kunnen de live steam locs tegelijkertijd rijden zonder dat de digitale locs worden beïnvloed. E.e.a. is natuurlijk afhankelijk van mogelijke subsidie en/of sponsors.

Voor een videopresentatie van de opbouw tot aan eind 2016 van de gehele tuinbaan verwijs ik naar de filmbeelden in het hoofdstuk Beeldarchief of u klikt op de volgende foto:

 

 

Hier een overzichtstekening van het geplande eindresultaat van de tuinbaan in Mill. Door erop te klikken wordt de tekening opgeblazen en kunt u de details bekijken. Inmiddels is het eindresultaat bereikt en ligt de tuinbaan zoals aangegeven op de tekening:

Sponsors

Stichting hou je dak vast Printservice Cuijk Hofmans   Tapijten